Išči

  Toplotna prevodnost

  Toplôtna prevódnost (oznaka λ, v tujih virih tudi k, l ali κ) je snovna konstanta in intenzivna količina, določena pri prevajanju toplote kot sorazmernostni koeficient med gostoto toplotnega toka in gradientom temperature. Mednarodni sistem enot predpisuje za toplotno prevodnost izpeljano enoto W/m K (watt na meter kelvin).

  Toplotna prevodnost za trdnine se v splošnem zelo malo spreminja, za pline in tekočine pa je zelo odvisna od temperature.

  Toplotne prevodnosti nekaterih snovi

  snov toplotna prevodnost
  [W·m−1·K−1]
  temperatura
  [K]
  električna prevodnost
  [S·m−1=Ω−1·m−1
  =kg−1·m−3·s3·A2
  =W·m−1·V−2=A·m−1·V−1]
  opombe
  diamant, prečiščen umetni 2000-2500 (Stransko)10−16 - (balistično)108+
  diamant, neprečiščen (C+0,1 %N) 1000ad 273a ~10−16 tip I (98,1 %
  dimant v žlahtnih kamnih)
  srebro (Ag), čisto 406d - 429ag (418f) 300ag 61,35g 62,89 - 63,01 · 106 največja električna
  prevodnost med
  kovinami
  baker (Cu), čist 385d - 401g (386f - 390e) 273g-373g(293e) 59,17g 58,82 - 59,6 · 106
  zlato (Au), čisto 314d - 318fg 273g - 373g 40,98 - 45,45g · 106
  aluminij (Al), čist 205d - 237eg (220f) 293eg 37,45g 35,46 - 37,8 · 106
  duraluminij 165 273 - 373
  kalij (K) 102,4 - 128 273 - 373
  medenina (Cu+(35-15)%Zn) 109dg - 159g (151f) 296g 12,82g - 21,74g · 106
  kadmij (Cd) 92,4 - 96,8 273 - 373
  železo (Fe), čisto 71,8f - 80,4g (79,5d - 80,2a) 273g-373g(300a) 9,901g - 10,00 · 106
  platina (Pt) 71i 293i
  iridij (Ir) 58 273 - 373
  železova litina (Fe+(2-3,5)%C+(1-3)%Si) 55f
  bron (Cu+11 %Sn) 42g - 50g ((25 %Sn)26f) 296g 5,882g - 7,143g · 106
  ogljikovo jeklo (Fe+(1,5-0,5)%C) 36f - 54f (50,2d)
  svinec (Pb), čist 34,7d - 35,3g (35f) 273g - 373g 4,545 - 4,854g · 106
  kromovo jeklo (Fe+5 %Cr) 20 - 37 273 - 373
  antimon (Sb) 17 - 24.3 273 - 373
  nerjavno jeklo (Fe+18 %Cr+8 %Ni) 14a - 16,3fg 273a - 296g 1,389g - 1,429g · 106
  granit (Si+14 %Al+4 %K+3 %Na) 1,73b - 3,98b 70,18 %SiO2
  marmor 2,07b - 2,94b večinoma CaCO3
  peščenjak 1,83b - 2,90b ~95 %-71 %SiO2
  led 1,6d - 2,2a (2,1e) 273a (293e)
  apnenec 1,26b - 1,33b večinoma CaCO3
  humus 1,26 273
  kreda 0,92 273
  beton 0,8d - 1,28e 293e ~61 %-67 %CaO
  steklo 0,8d−0,93e((96 %SiO2)1,2-1,4)g 293eg (10−12)g 10−14 - 10−10 <1 % železovih oksidov
  ilovica 0,47 - 0,93 273
  zemlja 0,17c - 1,13c
  porcelan 0,8i 293i
  voda 0,6de (0,57i) 293de 5×(čista)10−6-(sladka)10−3±1-(morska)1 <3 %(Na+Mg+Ca)
  sneg, moker 0,4i 293i
  ojačana plastika 0,23g - 0,7g (1,06e) 296g (293e) (10−15 - 100)g 10-40 %GF ali CF
  gosti polimer 0,33g - 0.52g 296g (10−16 - 102)g
  žveplo (S) 0,3i 293i
  glicerol 0,29e 293e
  manj gosti polimer 0,04g - 0,33g (0,16 - 0,25)e 296g (293)e (10−17 - 100)g
  etanol 0,18i 293i
  kavčuk/guma (92 %) 0,16a 303a ~10−13
  alkohol ali olje 0,1e - 0,21e 293e
  les (+12 % vode) 0,09091h - 0,21h (0,16a - 0,4e) (298a - 293e) odvisno od vrste
  les (suh) 0,07692h - 0,17h (0,04 - 0,12)d cedra - hikori
  helij (He) 0,14i 293i
  sneg, suh 0,11d
  plutovina 0,04d - 0,07e 293e
  stekleno vlakno ali pena ali volna 0,03e - 0,045e (0,04d) 293e
  EPS/XPS (PS+zrak+CO2+CnH2n+x) 0,033ad (0,1 - 0,13)g 98a-298a (296)g (<10−14 - 100)g
  zrak (78 %N+21 %O+1 %Ar) (1 atm) 0,024d - 0,0262a (0,025e) 273d-300a(293e)
  kisik (O2) (1 atm) 0,0238d 293d
  dušik (N2) (1 atm) 0,0234d - 0,026a 293d - 300a
  kremenov aerogel 0,003a 98a - 298a penasto steklo
  snov toplotna prevodnost
  [W·m−1·K−1]
  temperatura
  [K]
  električna prevodnost
  [S·m−1=Ω−1·m−1
  =kg−1·m−3·s3·A2
  =W·m−1·V−2=A·m−1·V−1]
  opombe

  Viri