Išči

  Trapezoeder

  Množica trapezoedrov
  Decagonal trapezohedron.
  Stranske ploskve 2n deltoidov
  Robovi 4n
  Oglišča 2n + 2
  Konfiguracija stranskih ploskev V3.3.3.n
  Simetrijska grupa Dnd, [2+,2n], (2*n) reda 4n
  Vrtilna grupa Dn, [2,n]+, (22n) reda 2n
  Dualni polieder antiprizma
  Lastnosti konveksni, tranzitivne stranske ploskve

  Trapezoeder (tudi antidipiramida ali deltoeder) je dualni polieder n-strane antiprizme. Njegove 2-n stranske ploskve so skladni deltoidi.

  Dualna n-strana antiprizma ima dve n-strani stranski ploskvi.

  Vsak n-strani trapezoeder lahko razbijemo na dve enaki n-strani piramidi in n-strani antiprizmi.

  Oblike

  Včasih se imenujejo tudi deltoedri. Ne sme pa se jih zamenjevati z deltaedri, ki imajo za stranske ploskve enakostranične trikotnike.

  V opisih kristalnih habitov se izraz trapezoeder pogosto uporablja za deltoidni ikozitetraeder.

  Družina trapezoedrov
  3 4 5 6 7 8 9 10 ...
  Trigonal trapezohedron.png Tetragonal trapezohedron.png Pentagonal trapezohedron.svg Hexagonal trapezohedron.png Octagonal trapezohedron.png Decagonal trapezohedron.png

  V primeru duala pravilne tristrane antiprizme so deltoidi rombi. Torej so trapezoedri tudi zonoedri. Imenujejo se romboedri. So kocke, ki so umerjene v smeri telesne diagonale. To so tudi paralelepipedi s skladnimi rombskimi stranskimi ploskvami.

  Posebni primer romboedra je tisti, v katerem rombi tvorijo stranske ploskve, ki imajo kote 60º in 120º. Lahko se jih razstavi v dva enaka pravilna tetraedra in pravilni oktaeder. Ker pa paralelepipedi lahko zapolnijo prostor, se to lahko naredi tudi s kombinacijo pravilnega tetraedra in pravilnega oktaedra.

  Simetrija

  Simetrijska grupa n-stranega trapezoedra je Dnd reda 4n. Tega pa ni pri kocki, ki ima višjo simetrijsko grupo Od reda 48. Ta pa ima štiri oblike D3d kot podgrupe.

  Vrtilna grupa je Dn reda 2n. Tega pa ni pri kocki, ki ima višjo vrtilno grupo O reda 24. Ta pa ima štiri oblike D3 kot podgrupe.

  Zunanje povezave