Išči

  Trdota po Vickersu

  Trdota po Vickersu

  Trdota po Vickersu je ena od metod za merjenje trdote trdih snovi. Uporablja se predvsem v strojništvu in metalurgiji. Oznaka je HV, vrednost pa je brezrazsežno število.

  Metoda zahteva, da se v površino preizkušanega materiala vtisne diamantna piramida s kotom 136º. Sila obremenitve znaša od 50 do 1200 N.

  Trdota se izračuna iz sile in površine vtisnjenega plašča piramide po enačbi:

  kjer je:

  HV ... trdota po Vickersu,
  F ... sila v N,
  A ... površina vtisnjenega plašča piramide v mm2.

  Priporočajo se obremenitve:


  Prednosti metode pred ostalimi sta:

  • možnost meritev zelo tankih slojev (na primer po nitriranju)
  • zelo majhna poškodba površine

  Posebnosti

  Trdota po Vickersu je do vrednosti 250 HV številčno enaka trdoti po Brinellu, nad to mejo pa trdota po Vickersu narašča hitreje.

  Glej tudi