Išči

  Tridesetkotnik

  Pravilni tridesetkotnik

  Tridesetkotnik (tudi 30-kotnik ali s tujko triakontagon) je mnogokotnik z 30-timi stranicami in 30-timi notranjimi koti.

  Splošne značilnosti

  Ploščina (p) tridesetkotnika z dolžino stranice a je:

  Vsota vseh notranjih kotov dvajsetkotnika je enaka 5040º. Notranji kot je 168º, kar pomeni, da je zunanji kot enak 12º.

  Simetrijska grupa je diedrska D30 oziroma t{15}. Notranji kot je približno 168º. Tridesetkotnik je konveksen, enakostraničen mnogokotnik, tetiven ter ima izogonalno in izotaksalno obliko. Njegova Coxeter-Dinkinova diagrama sta CDel node 1.pngCDel 3x.pngCDel 0x.pngCDel node.png in CDel node 1.pngCDel 15.pngCDel node 1.png.

  Petriejevi mnogokotniki

  Pravilni tridesetkotnik je Petriejev mnogokotnik za mnoge mnogorazsežne politope s simetrijo E8. Če se jih prikaže kot projicirane v poševni ortogonalni projekciji v Coxeterjevi ravnini E8, imajo obliko:

  4 21 t0 E8.svg
  (421)
  4 21 t1 E8.svg
  t1(421)
  4 21 t2 E8.svg
  t2(421)
  2 41 t0 E8.svg
  (241)
  2 41 t1 E8.svg
  t1(241)

  Tridesetkotnik je tudi Petriejev mnogokotnik za nekatere mnogorazsežne politope s simetrijo H4. Če se jih prikaže v poševni ortogonalni projekciji v Coxeterjevi ravnini H4, je to:

  120-cell graph H4.svg
  120-celica
  120-cell t1 H4.svg
  Popravljena 120-celica
  600-cell t1 H4.svg
  Popravljena 600-celica
  600-cell graph H4.svg
  600-celica

  Zunanje povezave