Išči

  Trinajstkotnik

  Trinajstkotnik (s tujko tudi tridekagon ali triskaidekagon) je mnogokotnik s 13-timi stranicami, 13-timi oglišči in 13-timi notranjimi koti. Schläflijev simbol trinajstkotnika je {13}. Coxeter-Dinkinov diagram je CDel node.pngCDel 13.pngCDel node.png. Njegova simetrijska grupa je diedrska (D13). Notranji kot je približno 152,308°.

  Vsebina

  Pravilni trinajstkotnik

  Sorodni mnogokotniki

  Trinajststrani zvezdni mnogokotnik se imenuje triskaidekagram. Znanih je pet pravilnih oblik s Schläflijevimi simboli {13/2}, {13/3}, {13/4}, {13/5}, {13/6}. Triskaidecagrams.png.

  Konstrukcija

  Pravilnega trinajstkotnika ne moremo narisati samo s šestilom in ravnilom.

  Lahko pa ga narišemo z neuzično konstrukcijo (beseda izvira iz grške besede νεῦσις oziroma νεύειν neuein, kar pomeni nagnjen proti). Ta način konstrukcije so uporabljali že starogrški matematiki.

  Petriejevi mnogokotniki

  Pravilni trinajskotnik je Petriejev mnogokotnik za več razsežne politope, projicirane s poševno projekcijo vključno od A12, kar je družina 12-simpleksa.

  A12 12-simplex t0.svg
  12-simpleks
  12-simplex t1.svg
  Dopolnjeni 12-simpleks
  12-simplex t2.svg
  Dvojno dopolnjeni 12-simpleks
  12-simplex t3.svg
  Trojno dopolnjeni 12-simpleks
  12-simplex t4.svg
  Štirikratno dopolnjeni 12-simpleks
  12-simplex t5.svg
  Petkratno dopolnjeni 12-simpleks

  Zunanje povezave