Išči

  Tristrana prizma

  Tristrana prizma
  Triangular prism.png
  vrsta prizmatični uniformni polieder
  elementi F = 5, E = 9, V = 6,
  (= 2)
  stranske ploskve po straneh 3{4}+2{3}
  Schläflijev simbol t{2,3} ali {3}x{}
  Wythoffov simbol 2
  Coxeter-Dinkinov diagram CDel node 1.png CDel node 1.pngCDel node.png
  simetrija D3h, [3,2],
  (*322) reda 12
  vrtilna grupa D3, [3,2]+,
  (322) reda 6
  sklici U76(a)
  dual trikotna dipiramida
  Triangular prism vertfig.svg
  (slika oglišč)
  4.4.3

  Tristrana prizma je v geometriji prizma s tremi stranskimi ploskvami. To pomeni, da je to polieder s trikotno osnovno ploskvijo.

  To je pentaeder, ki ima dve vzporedni stranski ploskvi. Pri tem pa sta pravokotnici na ostali dve v isti ravnini (ni nujno, da sta vzporedni z ravninami osnovnih ploskev). Te tri stranske ploskve so paralelogrami. Vsi preseki vzporedni z osnovnima ploskvama so enaki trikotniki.

  Vsebina

  Kot polpravilni polieder

  Prostornina

  Prostornina vsake prizme je zmnožek ploščine osnovne ploskve in razdalje med obema osnovnima ploskvama. V tem primeru je osnovna ploskev trikotnik, potrebno je izračunati samo ploščino trikotnika in jo pomnožiti z dolžino prizme:

  kjer je

  Uporaba

  Obstojajo kot celice štirih prizmatičnih uniformnih satovij v treh razsežnostih:

  šeststrano prizmatično satovje
  CDel node 1.pngCDel 6.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.pngCDel infin.pngCDel node.png
  trikotno-šestkotno prizmatično satovje
  CDel node.pngCDel 6.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.pngCDel infin.pngCDel node.png
  Snub trikotno-šestkotno prizmatično satovje
  CDel node h.pngCDel 6.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.pngCDel 2.pngCDel node 1.pngCDel infin.pngCDel node.png
  rombitrikotno-šestkotno prizmatično satovje
  CDel node 1.pngCDel 6.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.pngCDel infin.pngCDel node.png
  Hexagonal prismatic honeycomb.png Triangular-hexagonal prismatic honeycomb.png Snub triangular-hexagonal prismatic honeycomb.png Rhombitriangular-hexagonal prismatic honeycomb.png

  Obstojajo tudi kot celice številnih štirirazsežnih uniformnih polihoronov vključno z:

  prisekana tetraederska prizma
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
  prisekana oktaederska prizma
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
  prisekana kubooktederska prizma
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
  prisekana ikozaederska prizma
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
  prisekana ikozidodekaederska prizma
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
  Truncated tetrahedral prism.png Truncated octahedral prism.png Truncated cuboctahedral prism.png Truncated icosahedral prism.png Truncated icosidodecahedral prism.png
  runciprisekana 5 celica
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  omniprisekanaomnitruncated 5-cell
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  runciprisekana 16 celica
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  omnitruncated tesseract
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  4-simplex t013.svg 4-simplex t0123.svg 4-cube t023.svg 4-cube t0123.svg
  runciprisekana 24 celica
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  omniprisekana 24 celica
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  runciprisekana 600 celica
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  omniprisekana 120 celica
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  24-cell t0123 F4.svg 24-cell t013 F4.svg 120-cell t023 H3.png 120-cell t0123 H3.png

  Sorodni politopi in tlakovanja

  Ta polieder je topološko soroden z zaporedjem uniformnih prisekanih poliedrov s konfiguracijami oglišča (3.2n.2n) in simetrijo Coxeterjeve grupe [n,3].

  Sferna/ravninska
  simetrija
  *232
  [2,3]
  D3h
  *332
  [3,3]
  Td
  *432
  [4,3]
  Oh
  *532
  [5,3]
  Ih
  *632
  [6,3]
  P6m
  *732
  [7,3]
  *832
  [8,3]
  Red
  simetrije
  12 24 48 120
  Coxeter
  Schläfli
  CDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  t0,1,2{2,3}
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  t0,1,2{3,3}
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  t0,1,2{4,3}
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  t0,1,2{5,3}
  CDel node 1.pngCDel 6.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  t0,1,2{6,3}
  CDel node 1.pngCDel 7.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  t0,1,2{7,3}
  CDel node 1.pngCDel 8.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  t0,1,2{8,3}
  omniprisekana
  oblika
  Spherical truncated trigonal prism.png
  4.6.4
  Uniform tiling 332-t012.png
  4.6.6
  Uniform tiling 432-t012.png
  4.6.8
  Uniform tiling 532-t012.png
  4.6.10
  Uniform polyhedron-63-t012.png
  4.6.12
  Uniform tiling 73-t012.png
  4.6.14
  Uniform tiling 83-t012.png
  4.6.16

  Štirirazsežni prostor

  tetraederska prizma
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
  osemstrana prizma
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
  kubooktaederska prizma
  CDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
  ikozaederska prizma
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
  ikozidodekaederska prizma
  CDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
  prisekana dvanajststrana prizma
  CDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
  Tetrahedral prism.png Octahedral prism.png Cuboctahedral prism.png Icosahedral prism.png Icosidodecahedral prism.png Truncated dodecahedral prism.png
  rombiikozidodekaederska prizma
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
  rombikubooktaederska prizma
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
  prisekana kubična prizma
  CDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
  Snub dodekaederska prizma
  CDel node h.pngCDel 5.pngCDel node h.pngCDel 3.pngCDel node h.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
  n-stranska antiprizmatična prizma
  CDel node h.pngCDel n.pngCDel node h.pngCDel 2x.pngCDel node h.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
  Rhombicosidodecahedral prism.png Rhombicuboctahedral prism.png Truncated cubic prism.png Snub dodecahedral prism.png Square antiprismatic prism.png
  kantelirana 5 celica
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png
  kantiprisekana 5 celica
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png
  runcinirana 5 celica
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  runciprisekana 5 celica
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  kantelirani teserakt
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png
  kantiprisekani teserakt
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png
  runcinirani teserakt
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  runciprisekani teserakt
  CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  4-simplex t02.svg 4-simplex t012.svg 4-simplex t03.svg 4-simplex t013.svg 4-cube t02.svg 4-cube t012.svg 4-cube t03.svg 4-cube t013.svg
  kantelirana 24 celica
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png
  kantiprisekana 24 celica
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png
  runcinirana 24 celica
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  runciprisekana 24 celica
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  kantelirana 120 celica
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png
  kantiprisekana 120 celica
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.png
  runcinirana 120 celica
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  runciprisekana 120 celica
  CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.png
  24-cell t02 F4.svg 24-cell t012 F4.svg 24-cell t03 F4.svg 24-cell t013 F4.svg 120-cell t02 H3.png 120-cell t012 H3.png 120-cell t03 H3.png 120-cell t013 H3.png

  Glej tudi

  Družina uniformnih prizem
  mnogokotnik Triangular prism.png Tetragonal prism.png Pentagonal prism.png Hexagonal prism.png Prism 7.png Octagonal prism.png Prism 9.png Decagonal prism.png Hendecagonal prism.png Dodecagonal prism.png   Circular cylinder rh.svg
  Coxeter-
  Dinkin
  CDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png CDel node 1.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png CDel node 1.pngCDel 5.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png CDel node 1.pngCDel 6.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png CDel node 1.pngCDel 7.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png CDel node 1.pngCDel 8.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png CDel node 1.pngCDel 9.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png CDel node 1.pngCDel 10.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png CDel node 1.pngCDel 11.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png CDel node 1.pngCDel 12.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png   CDel node 1.pngCDel infin.pngCDel node.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
  CDel node 1.pngCDel infin.pngCDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
  tlakovanje Spherical triangular prism.png Spherical square prism.png Spherical pentagonal prism.png Spherical hexagonal prism.png Spherical heptagonal prism.png Spherical octagonal prism.png Spherical decagonal prism.png   Infinite prism tiling.png
  konfiguracija 3.4.4 4.4.4 5.4.4 6.4.4 7.4.4 8.4.4 9.4.4 10.4.4 11.4.4 12.4.4 ... ∞.4.4
  Skupina kupol
  2 3 4 5 6
  Triangular prism wedge.png
  diagonalna kupola
  Triangular cupola.png
  trikotna kupola
  Square cupola.png
  kvadratna kupola
  Pentagonal cupola.png
  petkotna kupola
  Hexagonal cupola flat.png
  šestkotna kupola
  (ravna oblika)

  Zunanje povezave