Išči

  Trojni girorombiikozidodekaeder

  Trojni girorombiikozidodekaeder
  Trigyrate rhombicosidodecahedron.png
  Vrsta Johnsonovo telo
  J74-J75-J76
  Stranske ploskve 2+2x3+2x6 trikotnikov
  4x3+3x6 kvadratov
  4x3 petkotnikov
  Oglišča 60
  Robovi 120
  Konfiguracija oglišča 5x6(3.42.5)
  4x3+3x6(3.4.5.4)
  Grupa simetrije C3v
  Dualni polieder -
  Lastnosti konveksen
  Johnson solid 75 net.png

  mreža telesa

  Trojni girorombiikozidodekaeder je eno izmed Johnsonovih teles (J75). Dobimo ga s pomočjo romboiikozidodekaedra, ki mu zavrtimo tri petstrane kupole za 36º. Podobna Johnsonova telesa so girorombiikoiikozododekaeder (J72), ki ima eno kupolo zavrteno in para dvojni girorombiikozidodekaeder (J73), ki ima po dve nasprotni kupoli zavrteni ter meta dvojni girorombiikozidodekaeder (J74), ki ima po dve nenasprotni kupoli zavrteni.

  V letu 1966 je Norman Johnson (rojen 1930) imenoval in opisal 92 teles, ki jih imenujemo Johnsonova telesa.


  Zunanje povezave