Išči

  Uniformni zvezdni polieder

  Uniformni zvezdni polieder je sebesekajoči uniformni polieder. Imenuje se tudi nekonveksni polieder. Vsak polieder ima stranske ploskve, ki so zvezdni mnogokotniki, imajo za slike oglišč zvezdne mnogokotnike ali oboje.

  Polna skupina 57 neprizmatičnih uniformnih poliedrov vključuje 4 pravilne, ki se imenujejo Kepler-Poinsotovi poliedri, 5 je kvazipravilnih poliedrov in 48 je polpravilnih.

  Razen tega obstaja še neskončna množica uniformnih zvezdnih prizem in uniformnih zvezdnih antiprizem. Tako kot neizrojeni zvezdni mnogokotniki, ki imajo mnogokotniško gostoto večjo od 1 in pripadajo krožnim mnogokotnikom s prekrivajočimi se ploščicami, zvezdni poliedri ne potekajo skozi središče in imajo politopsko gostoto večjo od 1, ter odgovarjajo sfernim poliedrom s prekrivajočimi se ploščicami. Obstaja 48 takšnih uniformnih zvezdnih poliedrov. Ostalih 9 neprizmatičnih uniformnih zvezdnih poliedrov, ki tečejo skozi središče, je polpoliedrov in ne odgovarjajo sfernim poliedrom, ker se jim ne da na enoličen način projicirati središča na sfero.

  Nekonveksne oblike se lahko konstruirajo s pomočjo Schwarzevih trikotnikov.

  Mali prirezani ikozikozidodekaeder je uniformni zvezdni polieder s sliko oglišč 35.5/2
  (3 3 2) trikotniki na sferi

  Vsebina

  Diedrska simetrija

  Glej prizmatični uniformni polieder.

  Tetraedrska simetrija

  Obstajata dve nekonveksni obliki. To sta tetrahemiheksaeder in octahemioktaeder, ki imata tetraedersko simetrijo z osnovno domeno Möbiusovega trikotnika (3 3 2)).

  Obstojata dva Schwarzeva trikotnika, ki enolično generirata nekonveksne uniformne poliedre: eden je pravokotni trikotnik (3/2 3 2) in en splošni trikotnik (3/2 3 3).

  razvrstitev oglišč
  (konveksna ogrinjača)
  nekonveksne oblike
  Tetrahedron.png
  tetraeder
   
  Rectified tetrahedron.png
  rektificirani tetraeder
  (oktaeder)
  Tetrahemihexahedron.png
  Tetrahemiheksaeder4.3/2.4.3)
  3/2 3 | 2
  Truncated tetrahedron.png
  prisekani tetraeder
   
  Cantellated tetrahedron.png
  kantelirani tetraeder
  (kubooktaeder)
  Octahemioctahedron 3-color.png
  (6.3/2.6.3)
  3/2 3 | 3
  Uniform polyhedron-33-t012.png
  omniprisekani tetraeder
  (prisekani oktaeder)
   
  Uniform polyhedron-33-s012.png
  prirezani tetraeder
  (ikozaeder)
   

  Oktaedrska simetrija

  (4 3 2) trikotniki na sferi

  Obstaja 8 konveksnih in 10 nekonveksnih oblik z oktaedersko simetrijo z osnovno domeno Möbiusovega trikotnika (4 3 2)).

  Znani so štirje Schwarzevi trikotniki, ki nekonveksne oblike, od tega sta dva za pravokotne trikotnike (3/2 4 2) in (4/3 3 2) ter dva za splošne trikotnike: (4/3 4 3) in (3/2 4 4), ki generirajo nekonveksne oblike.

  razvrstitev oglišč
  (konveksna ogrinjača)
  nekonveksne oblike
  Hexahedron.png
  kocka
   
  Octahedron.png
  oktaeder
   
  Cuboctahedron.png
  kubooktaeder
  Cubohemioctahedron.png
  (6.4/3.6.4)
  4/3 4 | 3
  Truncated hexahedron.png
  prisekana kocka
  Great rhombihexahedron.png
  (4.8/3.4/3.8/5)
  2 4/3 (3/2 4/2) |
  Great cubicuboctahedron.png
  (8/3.3.8/3.4)
  3 4 | 4/3
  Uniform great rhombicuboctahedron.png
  (4.3/2.4.4)
  3/2 4 | 2
  Truncated octahedron.png
  prisekani oktaeder
   
  Small rhombicuboctahedron.png
  rombikubooktaeder
  Small rhombihexahedron.png
  (4.8.4/3.8)
  2 4 (3/2 4/2) |
  Small cubicuboctahedron.png
  (8.3/2.8.4)
  3/2 4 | 4
  Stellated truncated hexahedron.png
  (8/3.8/3.3)
  2 3 | 4/3
  Great truncated cuboctahedron convex hull.png
  neuniformni
  prisekani kubooktaeder
  Great truncated cuboctahedron.png
  (4.6.8/3)
  2 3 4/3 |
  Cubitruncated cuboctahedron convex hull.png
  neuniformni
  prisekani kubooktaeder
  Cubitruncated cuboctahedron.png
  (8/3.6.8)
  3 4 4/3 |
  Snub hexahedron.png
  prirezana kocka
   

  Ikozaedrska simetrija

  (5 3 2) trikotniki na sferi

  Znanih je 8 konveksnih in 46 nekonveksnih oblik z ikozaedersko simetrijo z osnovno domeno Möbiusovega trikotnika (5 3 2). Nekatere od prirezanih oblik imajo zrcalno ogliščno simetrijo.

  razvrstitev oglišč
  (konveksna ogrinjača)
  nekonveksne oblike
  Icosahedron.png
  ikozaeder
  Great dodecahedron.png
  {5,5/2}
  Small stellated dodecahedron.png
  {5/2,5}
  Great icosahedron.png
  {3,5/2}
  Nonuniform truncated icosahedron.png
  neuniformni
  prisekani ikozaeder
  2 5 |3
  Great truncated dodecahedron.png
  U37
  2 5/2 | 5
  Great dodecicosidodecahedron.png
  U61
  5/2 3 | 5/3
  Uniform great rhombicosidodecahedron.png
  U67
  5/3 3 | 2
  Great rhombidodecahedron.png
  U73
  2 5/3 (3/2 5/4) |
  Rhombidodecadodecahedron convex hull.png
  neuniformni
  prisekani ikozaeder
  2 5 |3
  Rhombidodecadodecahedron.png
  U38
  5/2 5 | 2
  Icosidodecadodecahedron.png
  U44
  5/3 5 | 3
  Rhombicosahedron.png
  U56
  2 3 (5/4 5/2) |
  Small snub icosicosidodecahedron convex hull.png
  neuniformni
  prisekani ikozaeder
  2 5 |3
  Small snub icosicosidodecahedron.png
  U32
  | 5/2 3 3
  Icosidodecahedron.png
  ikozidodekaeder
  2 | 3 5
  Small icosihemidodecahedron.png
  U49
  3/2 3 | 5
  Small dodecahemidodecahedron.png
  U51
  5/4 5 | 5
  Great icosidodecahedron.png
  U54
  2 | 3 5/2
  Great dodecahemidodecahedron.png
  U70
  5/3 5/2 | 5/3
  Great icosihemidodecahedron.png
  U71
  3 3 | 5/3
  Dodecadodecahedron.png
  U36
  2 | 5 5/2
  Small dodecahemicosahedron.png
  U62
  5/3 5/2 | 3
  Great dodecahemicosahedron.png
  U65
  5/4 5 | 3
  Truncated dodecahedron.png
  prisekani dodekaeder
  2 3 | 5
  Great ditrigonal dodecicosidodecahedron.png
  U42
  Great icosicosidodecahedron.png
  U48
  Great dodecicosahedron.png
  U63
  Small retrosnub icosicosidodecahedron convex hull.png
  neuniformni
  prisekani dodekaeder
  Small retrosnub icosicosidodecahedron.png
  U72
  Dodecahedron.png
  dodekaeder
  Great stellated dodecahedron.png
  {5/2,3}
  Small ditrigonal icosidodecahedron.png
  U30
  Ditrigonal dodecadodecahedron.png
  U41
  Great ditrigonal icosidodecahedron.png
  U47
  Small rhombicosidodecahedron.png
  rombiikozidodekaeder
  Small dodecicosidodecahedron.png
  U33
  Small rhombidodecahedron.png
  U39
  Small stellated truncated dodecahedron.png
  U58
  Truncated great icosahedron convex hull.png
  Beveled
  Dodecahedron
  Great truncated icosahedron.png
  U55
  Nonuniform-rhombicosidodecahedron.png
  neuniformni
  rombiikozidodekaeder
  Small icosicosidodecahedron.png
  U31
  Small ditrigonal dodecicosidodecahedron.png
  U43
  Small dodecicosahedron.png
  U50
  Great stellated truncated dodecahedron.png
  U66
  Nonuniform2-rhombicosidodecahedron.png
  neuniformni
  rombiikozidodekaeder
  Great dirhombicosidodecahedron.png
  U75
  Great snub dodecicosidodecahedron.png
  U64
  Great disnub dirhombidodecahedron.png
  Skillingova oblika
  (glej spodaj)
  Icositruncated dodecadodecahedron convex hull.png
  neuniformni
  prisekani ikozidodekaeder
  Icositruncated dodecadodecahedron.png
  U45
  Truncated dodecadodecahedron convex hull.png
  neuniformni
  prisekani ikozidodekaeder
  Truncated dodecadodecahedron.png
  U59
  Great truncated icosidodecahedron convex hull.png
  neuniformni
  prisekani ikozidodekaeder
  Great truncated icosidodecahedron.png
  U68
  Snub dodecahedron ccw.png
  neuniformni
  prirezani dodekaeder
  Snub dodecadodecahedron.png
  U40
  Snub icosidodecadodecahedron.png
  U46
  Great snub icosidodecahedron.png
  U57
  Great inverted snub icosidodecahedron.png
  U69
  Inverted snub dodecadodecahedron.png
  U60
  Great retrosnub icosidodecahedron.png
  U74

  Skillingova oblika

  Eden izmed ostalih nekonveksnih poliedrov je veliki dvojnoprirezani dirombidodekaeder, ki je znan kot Skillingova oblika. Je ogliščno uniformen. Pari robov sovpadajo v prostoru. Štiri stranske ploskve se tako srečajo na istem robu. Ima simetrijo Ih.

  Great disnub dirhombidodecahedron.png

  Izrojene oblike

  Coxeter (1907-2003) je našel večje število izrojenih zvezdnih poliedrov s pomočjo Wythoffove konstrukcije. Ti poliedri vsebujejo prekrivajoče se robove in oglišča. Takšni izrojeni obliki sta:

  Glej tudi

  Zunanje povezave