Išči

  Valj

  Pokončni krožni valj

  Válj je geometrijsko telo.

  Vsebina

  Krožni valj

  Beseda valj običajno označuje pokončni krožni valj - to je telo, ki je omejeno z dvema osnovnima ploskvama in plaščem. Osnovni ploskvi sta skladna in vzporedna kroga. Plašč je kriva ploskev, ki povezuje oboda obeh krogov. Če plašč razgrnemo v ravnino, dobimo pravokotnik. Pokončni krožni valj je rotacijsko simetričen glede na premico, ki jo imenujemo os valja.

  Spodnja slika predstavlja mrežo (pokončnega krožnega) valja:

  ZylinderNetz.svg

  Presek valja z ravnino, ki vsebuje os, imenujemo osni presek. Osni presek (pokončnega krožnega) valja je pravokotnik. Valj, ki ima za osni presek kvadrat, imenujemo enakostranični valj.

  Poševni krožni valj ima za osnovno ploskev krog, vendar pa ni rotacijsko simetričen (zgornja osnovna ploskev ne leži točno nad spodnjo).

  Posplošeni valj

  Posplošeni valj ima namesto krožne osnovne ploskve kak drug lik - npr. osnovno ploskev eliptične oblike.

  Formule

  Prostornina poljubnega valja:

  Površina poljubnega valja:

  Prostornina pokončnega krožnega valja:

  Površina pokončnega krožnega valja:

  Razlaga:

  O = ploščina osnovne ploskve

  pl = površina plašča

  r = polmer osnovne ploskve

  v = višina valja (včasih tudi h)

  Zunanje povezave