Išči

  Vanadij

  titanvanadijkrom
  V
  Nb  
   
   
  V-TableImage.svg
  Splošno
  Ime, znak, število vanadij, V, 23
  Kemijska vrsta prehodne kovine
  Skupina, perioda, blok 5 , 4 , d
  Gostota, trdota 6110 kg/m3, 7,0
  Izgled srebrnkasto sivo kovinski
  V,23.jpg
  Lastnosti atoma
  Atomska teža 50,9415 a. e. m.
  Polmer atoma (izračunan) 135 (171) pm
  Kovalentni polmer 125 pm
  van der Waalsov polmer n/a pm
  Elektronska konfiguracija [Ar]3d34s2
  e- na energijski nivo 2, 8, 11, 2
  Oksidacijska stanja (oksid) 5,3 (amfoterično)
  Zgradba mreže body centered cubic
  Fizikalne lastnosti
  Agregatno stanje trdno (__)
  Tališče 2175 K (3456 °F)
  Vrelišče 3682 K (6168 °F)
  Molarna prostornina 8,32 ×10−6 m3/mol
  Izparilna toplota 0,452 kJ/mol
  Talilna toplota 20,9 kJ/mol
  Parni tlak 3,06 Pa pri 2175 K
  Hitrost zvoka 4560 m/s pri 293,15 K
  Razne lastnosti
  Elektronegativnost 1,63 (Paulingova lestvica)
  Specifična toplota 490 J/(kg·K)
  Električna prevodnost 4,89 106/(m·ohm)
  Toplotna prevodnost 30,7 W/(m·K)
  1. ionizacijski potencial 650,9 kJ/mol
  2. ionizacijski potencial 1414 kJ/mol
  3. ionizacijski potencial 2830 kJ/mol
  4. ionizacijski potencial 4507 kJ/mol
  5. ionizacijski potencial 6298,7 kJ/mol
  Najstabilnejši izotopi
  izo NA t1/2 DM DE MeV DP
  48V {sint.} 15,9735 days ε 4,012 48Ti
  49V {syn.} 330 dni ε 0,602 49Ti
  50V {syn.} 1,4E17 let ε
  β
  2,208
  1,037
  50Ti
  50Cr
  51V 100 % vanadij je stabilen z 28 nevtroni
  Če ni označeno drugače, so
  uporabljene enote SI in standardni pogoji.

  Vanádij je kemični element s simbolom V v periodnem sistemu in atomskim številom 23. Ta redek, mehak in upogljiv element se najde v kombinaciji z drugimi v določenih mineralih in se uporablja za izdelavo določenih zlitin.