Išči

  Veroizpoved

  Veroizpoved, Izpoved vere ali Vera (latinsko Credo v pomenu Verujem) pomeni molitev, s katero verniki izražajo svojo vero. Predstavlja kratek povzetek tega, kar posamezna Cerkev (verstvo) veruje. Izpoved vere je zunanje priznanje tega, kar posameznik veruje.

  Vsebina

  Krščanstvo

  Pravoslavje

  Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji; pomiluj me grešnoga

  Islam

  Šahada: »Alahu Ahbar La ilaha illa Alah Muhamadun Rasula Alah!« (»Alah je največji! Ni drugega Boga poleg Alaha in Mohamed je njegov prerok).

  Glej tudi