Išči

  Vojaške formacije

  Vojaške formacije so večje, sestavljene vojaške enote (sestavijo se iz več samostojnih vojaških enot), ki pa so sposobne samostojnega delovanja na bojišču.

  Izraza vojaške formacije in vojaška enota se večinoma uporabljata kot sopomenki.

  Pehotne vojaške formacije

  Letalske vojaške formacije

  Mornariške vojaške formacije