Išči

  Vojnozgodovinski zbornik

  Vojnozgodovinski zbornik je zgodovinopisna publikacija o vojni in vojaški zgodovini Slovenije.

  Zbornik zajema prispevke različnih avtorjev in ga izdaja Vojni muzej Logatec. Odgovorni urednik je Janez J. Švajncer.

  Izhaja 3-4 letno.

  Avtorji

  Med avtorji, ki so oz. še prispevajo prispevke za zbornik, so:

  Glej tudi