Išči

  Vrtenje

  Animacija vrtenja krogle okoli svoje osi.

  Vrtênje ali rotácija je gibanje okrog dane osi.

  Vsebina

  Vrtenje v fiziki

  Vrtênje je v fiziki takšno gibanje togega telesa, pri kateri ostajajo točke na osi vrtenja pri miru.

  Pri vrtenju okrog nepremične osi ima togo telo vrtilno količino in vrtilno kinetično energijo , pri čemer je vztrajnostni moment togega telesa okoli te osi, ω pa kotna hitrost.

  Za vrtenje velja izrek o vrtilni količini.

  Matematični opis zasuka

  Zasuk ali rotacija v ravnini

  V matematiki se rotacija imenuje tudi zasúk ali vŕtež. Za razliko od fizike, kjer je pomembno postopno prehajanje iz ene lege v drugo (zato nedovršni glagol vrteti), je v matematiki pomemben le odnos med začetno in kočno lego (zato dovršni glagol zasukati).

  Zasuk je ena od osnovnih preslikav v geometriji in sodi med toge premike (preslikave, ki ohranjajo razdalje med točkami). V ravnini poznamo zasuk okoli točke, v prostoru pa zasuk okoli premice.

  V dvorazsežnem vektorskem prostoru (tj. v kartezični ravnini) lahko zasuk točke T(x,y) za kot θ v pozitivni smeri okoli koordinatnega izhodišča zapišemo z matriko:

  To pomeni, da se točka T(x,y) preslika v točko T' s koordinatama:

  V drugih vedah

  V anatomiji rotacija predstavlja gibanje v sklepu.

  V astronomiji je rotacija gibanje telesa okrog svoje lastne osi (za razliko od revolucije, ki je gibanje okoli drugega telesa).

  Glej tudi