Išči

  Vzporednost

  Vzporédnost je ena od temeljnih relacij, ki opisujejo medsebojno lego geometrijskih objektov (premic, ravnin).

  Če se vzporednici sekata s tretjo premico, potem ta seka obe vzporednici pod istim kotom.

  Premici p in q sta vzporedni, če obe ležita v isti ravnini in nimata nobene skupne točke. Zaradi sistematičnosti rečemo, da je poleg tega vsaka premica vzporedna tudi sama sebi. Vzporednost premic p in q se označi kot p || q.

  Premica in ravnina (v običajnem trirazsežnem prostoru) sta vzporedni, če nimata nobene skupne točke.

  Dve ravnini (v običajnem trirazsežnem prostoru) sta vzporedni, če nimata nobene skupne točke. Tudi v tem primeru še dodatno rečemo, da je vsaka ravnina vzporedna sama sebi.

  Značilnosti vzporednosti

  V običajni evklidski geometriji velja aksiom o vzporednici, ki pravi, da skozi poljubno točko T poteka točno ena vzporednica k dani premici p. V evklidski geometriji ima vzporednost naslednje značilnosti:

  p || p
  p || q q || p
  p || q q || r p || r

  To pomeni, da je vzporednost premic ekvivalenčna relacija, ki deli množico vseh premic na ekvivalenčne razrede - skupine premic, ki imajo isto smer. V projektivni geometriji rečemo, da se te premice sekajo v neskončnosti - vsak snop vzporednih premic določa svojo točko v neskončnosti.

  Nadaljnje značilnosti vzporednic p in q (v običajni evklidski geometriji):

  Če se vzporedni premici v kartezični ravnini zapišeta z enačbama in , potem sta smerna koeficienta premic enaka: .

  Neevklidske gometrije

  Glavni članek: neevklidska geometrija.

  Spremenjeni aksiom o vzporednosti je temelj neevklidskih geometrij - geometrijskih sistemov, v katerih veljajo nekoliko drugačne značilnosti kot v običajni evklidski geometriji.

  V geometriji Lobačevskega poteka skozi dano točko T več kot ena vzporednica k dani premici p.

  V Riemannovi geometriji pa vzporednic sploh ni - skozi točko T, torej ne poteka nobena vzporednica k dani premici p.

  Glej tudi