Išči

  Wikipedija:Pravila in smernice

  Stran opisuje delovanje pravil Wikipedije. Glej tudi Wikipedija:Seznam pravil in Wikipedija:Seznam smernic.

  Pravila Wikipedije
  Vsebinski standardi

  Nepristranskost
  Preverljivost
  Kaj Wikipedija ni
  Brez izvirnega raziskovanja
  Biografije živečih oseb

  Sodelovanje z drugimi

  Vljudnost
  Brez osebnih napadov
  Odpravljanje nesoglasij

  V Wikipediji smo oblikovali vrsto pravil in smernic, s katerimi si že več let pomagamo pri doseganju našega skupnega končnega cilja:

  Pri Wikipediji smo si za cilj zadali ustvariti prosto enciklopedijo — pravzaprav največjo enciklopedijo v zgodovini tako po širini kot po globini. Prizadevamo si tudi, da bi bila Wikipedija zanesljiv vir.

  Naša pravila in njihova razlaga se neprestano spreminjajo. O pravilih razpravljamo na njihovih pogovornih straneh, v imenskem prostoru Wikipedija, prek dopisnih seznamov, na Meta Wikimedia ter v IRC-klepetanjih. K sodelovanju je vabljen vsakdo.

  Ker se trudimo upoštevati soglasje, Wikipedija ni demokracija in je njeno upravljanje lahko nedosledno. Tako so v nesoglasju tisti, ki menijo, da bi bilo treba pravila izrecno zapisati, in tisti, ki menijo, da so zapisana pravila že po svoji naravi nezadostna, da bi pokrila vsako mogočo različico problematičnega ali škodljivega vedenja.

  V vsakem primeru se sme ukoriti uporabnika, ki ravna proti duhu zapisanih pravil, tudi če tehnično ni kršil nobenega. Tisti, ki urejajo z dobrim namenom, so vljudni, si prizadevajo za soglasje in se trudijo ustvariti uporabno enciklopedijo, bi morali najti gostoljubno okolje. Prispevke, ki pomagajo ljudem, Wikipedija močno ceni.

  Temeljna pravila

  Ni vam treba prebrati vseh pravil Wikipedije, preden prispevate! Vendar so naslednja pravila za projekt še posebno pomembna in prej ko se boste seznanili z njimi, bolje bo.

  1. Wikipedija je enciklopedija. Njeni cilji ne segajo dlje. Gradivo, ki temu ne ustreza, je treba prestaviti v kateri drugi projekt Wikimedije ali sploh izbrisati. Za več informacij glejte Kaj Wikipedija ni.
  2. Izogibajte se pristranskosti. Članki naj bodo napisani z nepristranskega stališča in naj z dejstvi in objektivno ter na način, ki se sklada s splošnim soglasjem, predstavijo vse poglede na obravnavani predmet.
  3. Ne kršite avtorskih pravic. Wikipedija je prosta enciklopedija, licencirana pod pogoji dovoljenja za rabo proste dokumentacije GNU. Prispevki, ki kršijo avtorske pravice, ogrožajo naš cilj, da bi izdelali resnično prosto enciklopedijo, ki bi jo lahko vsakdo razširjal, povzročijo pa lahko tudi pravne težave (glej Avtorske pravice Wikipedije)
  4. Spoštujte sodelavce. Sodelavci Wikipedije prihajajo iz različnih držav in okolij in imajo zelo različne poglede. Spoštljiv odnos do drugih je za učinkovito sodelovanje pri izdelavi enciklopedije temelj (glej Wikipedija:Vljudnost, Etiketa Wikipedije, reševanje sporov).

  Drugi zgoščeni povzetki temeljnih pravil

  S pomembnimi pravili se lahko seznanite prek naslednjih zgoščenih povzetkov navodil Wikipedije.

  Priporočeni vrstni red branja je naslednji:

  1. Pet stebrov Wikipedije: kratka predstavitev 5 temeljnih pravil, ki jih morate poznati, preden začnete urejati. Brez skrbi, je enostavno.
  2. Poenostavljena pravila: 16 preprostih navodil, ki vam bodo pomagala, da se izognete težavam
  3. Seznam pravil: Popoln seznam s povzetki približno 40 trenutno veljavnih pravil.

  Pravila in smernice so našteti tudi v naslednjih kategorijah:

  Dogovori

  S spoštovanjem teh dogovorov lahko izdelamo bolj konsistentno in uporabno enciklopedijo:

  Proceduralna vprašanja

  Kako se pravila uveljavijo?

  Urednik Wikipedije ste Vi. Wikipedija nima glavnega urednika ali središčnega, hierarhično urejenega mehanizma, ki bi spremljal in potrjeval dnevni napredek enciklopedije. Namesto tega vsebino lektorirajo ter popravljajo dejavni sodelavci. Tako so sodelavci tako pisci kot tudi uredniki.

  Večina pravil Wikipedije je bila napisana še pred letom 2002. Viri njihovih sprememb so trije:

  Večino pravil in smernic torej uveljavljajo posamezni uporabniki z urejanjem strani in medsebojnim pogovarjanjem o snovi. Nekatera pravila lahko administratorji uveljavljajo tudi z začasnim blokiranjem (posebej kot del mehanizma za ravnanje z vandalizmom). V izjemnih primerih lahko razsodišče (če v danem projektu obstaja) ukaže ravnanje v zelo motečih položajih kot del splošnega postopka za reševanje sporov.

  Kako se sprejemajo pravila?

  Pravila Wikipedije so za večino stvari formulirana kot navada ali konsenz. Zato so opisi na tej in podobnih straneh v prvi vrsti namenjeni kot opis obstoječih navad skupnosti, ki so se razvijale dalj časa in ne kot predpisovalna pravila.

  Pereča vprašanja se izoblikujejo in razpravljajo na pogovornih straneh, na Meta-Wikipediji ter na dopisnih seznamih. Glejte tudi Pogovor o Wikipediji:Pravila in smernice.

  Razlika med pravilom, smernico, esejem in drugim

  Kako uveljavljamo pravila?

  Večino pravil uveljavljajo posamezniki z urejanjem strani ter pogovorom. Nekatera pravila, kot je vandalizem, uveljavljajo administratorji z blokiranjem uporabnikov in zaščito strani. V izrednih primerih ukrepa Razsodišče, ki je del splošnega postopka reševanja sporov.

  Omejene funkcije

  Nekatere funkcije programja, ki bi bile lahko uporabljene zlonamerno, na primer brisanje strani in preprečitev njihovega urejanja, so na razpolago samo administratorjem. Ti so izkušeni in zaupanja vredni člani skupnosti. Pravila, ki so namenjena še posebej administratorjem, so med drugim:

  Smernice

  Poleg zgoraj navedenih splošno sprejetih pravil je skupnost Wikipedije sprejela še množico smernic. Te se uporabljajo kot vodilo v različnih okoliščinah, ki nastanejo v Wikipediji. Pokrivajo vse od dogovorov o poimenovanjih in konroverznih izrazov, ki naj bi se jih izogibali, do sodelovanja z drugimi in zakaj ne grizti novincev.

  Drugi eseji in razprave o Wikipediji