Išči

  Wikipedija:Smernice pogovornih strani

  Pogovorne strani Wikipedije so mesto, kjer se lahko urejevalci pogovorijo o spremembah njim pridruženega članka oziroma projektne strani. Pogovorne strani člankov niso mesto za objavljanje osebnih pogledov urejevalcev.

  Nekateri pristopi k sporazumevanju na pogovornih straneh povzročijo več škode kot koristi, drugi pa prispevajo k dobremu urejanju. Najpomembnejše za uspešen pogovor so jasnost sporazumevanja, vljudnost in premišljenost. Pri učinkoviti uporabi pogovornih strani si pomagajmo z naslednjim seznamom.

  Osrednje točke

  Spoštujmo pravila Wikipedije

  Pogovorna stran je raziskovanje za članek. Pravila preverljivosti, nepristranskosti in izogibanja izvirnemu raziskovanju, ki veljajo za članke, veljajo tudi za pogovorne strani, četudi ne tako strogo. Na pogovornih straneh je dovolj prostora za ugibanje, predloge in osebno znanje, ki naj spodbudijo nadaljnje raziskovanje; daljše zagovarjanje stališč, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pravilom, pa je navadno zloraba pogovorne strani.

  Predpostavimo dobronamernost in pristopimo k sogovornikom kot k razmišljujočim in čutečim tovarišem, ki poskušajo k Wikipediji koristno prispevati. Včasih lahko seveda dokažemo tudi nasprotno, vendar se mora z nami strinjati še kdo. Preprosto nesoglasje ni dokaz zlonamernosti!

  Posebno pozorni bodimo na biografije živečih oseb:

  Urejevalci naj odstranijo vso občutljivo vsebino o živečih osebah, ki bodisi ni podprta z viri, bodisi je podprta z viri, ki ne ustrezajo standardom, ali pa gre za interpretacijo vira s sklepanjem.[1]

  Kako uporabljati pogovorne strani člankov

  Dobra praksa

  Nesprejemljivo vedenje

  Nekatere izmed spodnjih točk so tako pomembne, da so uradno določilo ravnanja v Wikipediji. Zaradi njihovih kršitev, še posebno kadar so pogoste, lahko skupnost uporabniku urejanje Wikipedije tudi prepreči.

  Urejanje komentarjev

  Tuji komentarji

  Za popravljanje črkovanja, slovnice itd. v tujih komentarjih ni nobene potrebe. Tako ravnanje samo draži uporabnike, katerih komentarje popravljajmo. Posebno pa nikdar ne spreminjajmo pomena tujih besed in komentarjev.

  Urejanje tujih komentarjev na splošno ni dovoljeno. Izjeme so le naslednje:

  Lastni komentarji

  Spremembam lastnih komentarjev se izogibajmo. Morda nas je kdo že citiral s primerjavo redakcij (glej zgoraj) ali pa se je na drugačen način odzval na naš komentar. Uporabljamo predogled in dobro premislimo, preden shranimo svoj komentar.

  Sprememba ali izbris komentarja, ko je nekdo nanj že odgovoril, pomeni težave, saj bo odgovor odtlej v drugačnem kontekstu. V tem primeru lahko storimo naslednje:

  Tehnični standardi in oblikovanje

  Postavitev

  Nove teme in komentarji na pogovornih straneh

  Glej tudi Podnaslovi

  Povezave, čas in ime strani

  Kadar postane stran predolga

  Uporabniške pogovorne strani

  Na uporabniških pogovornih stran je dovoljeno več svobode. Pravila ne prepovedujejo odstranjevanja komentarjev z lastnih pogovornih strani, je pa vsekakor bolj priporočljivo, da jih arhiviramo.

  Glej tudi