Išči

  Wikipedija:Vljudnost

  Pravila Wikipedije
  Vsebinski standardi

  Nepristranskost
  Preverljivost
  Kaj Wikipedija ni
  Brez izvirnega raziskovanja
  Biografije živečih oseb

  Sodelovanje z drugimi

  Vljudnost
  Brez osebnih napadov
  Odpravljanje nesoglasij

  Vljudnost je pravilo, ki se ga moramo držati pri komentarjih in razpravah v vseh Wikipedijah. Medtem ko v splošnem nevljudnost opredelimo kot proti drugemu usmerjeno vedenje, ki ustvarja ozračje nesloge in stresa, naše pravilo o vljudnosti preprosto pravi, da morajo biti uporabniki drug do drugega vljudni.

  Skupnost Wikipedije je z izkušnjami razvila neuradno hierarhijo temeljnih načel delovanja. Med temi je najpomembnejše, da so članki pisani z nepristranskega stališča. Takoj zatem zahtevamo razumno stopnjo vljudnosti do drugih. Četudi je »vljudnost« le neformalno pravilo, je edino načelo, ki ga lahko uporabimo za vedenje, in edini uporaben način za ločitev sprejemljivega vedenja od nesprejemljivega. Imate vso pravico, da jo zahtevate.

  Težava

  Wikipedija kot celota do prispevkov ni posebno spoštljiva, saj jih lahko ureja vsakdo. To vsako hvalo in kritiko urejanj še poudari. Marsikdo pozabi, da se kritika urejanja zlahka dojame kot žalitev osebe, ki ga je napravila - zato so sporočevalci marsikdaj pretirano grobi in naslovniki pretirano občutljivi do komentarjev. Sporazumevanje na Spletu ne vključuje nians pogovora na štiri oči, zato se majhna, neškodljiva pripomba zlahka razume narobe. Kar se začne z nevljudno opazko postane njihova izmenjava, vse dokler uporabnikov ne zanima več izboljševanje člankov, temveč le še »zmaga« nad »sovražnikom«. Wikipedija temu ni namenjena.

  Zgledi

  Zgledi malenkosti, ki prispevajo k nevljudnemu okolju:

  Resnejši zgledi vključujejo:

  Do nevljudnosti pride na primer, ko tiho ustvarjate novo stran in nekdo pripomne: »Če že nameravaš napisati brezvezno stran, lahko vsaj pravilno črkuješ?«.
  Zadeva se zaplete z odgovorom: »Brigaj se zase.«

  Tak način sporazumevanja Wikipedistov odganja sodelavce, preusmerja pozornost s pomembnejših stvari in slabi celotno skupnost.

  Kdaj in kako pride do nevljudnosti?

  Do izmenjave žaljivk pride večinoma v vročici trenutka pri večjem sporu. S tem se pogovor največkrat zaključi. Pogosto je žaljivcu pozneje žal. To je dober razlog za odstranitev ali predelavo žaljivega komentarja.

  V drugih primerih žaljivec neprimerne besede uporablja namenoma: bodisi za preusmeritev pozornosti »nasprotnika« ali preprosto, da mu odvzame voljo do dela na članku ali celo projektu, ali da ga pripravi do tega, da se odzove še bolj žaljivo, kar lahko privede do izgona ali izobčenja. V teh primerih je manj verjetno, da bo žaljivec svoje besede obžaloval in se opravičil.

  Treba je vedeti, da nekateri uporabniki na druge namenoma pritiskajo, vse dokler ti ne izgubijo potrpljenja in prekršijo pravilo o vljudnosti.

  Zakaj je nevljudnost škodljiva?

  Preprečevanje nevljudnosti v Wikipediji

  Zmanjševanje učinka

  Odstranitev nevljudnih pripomb

  Razložite nevljudnost

  Nekatere urejevalce proti njim usmerjene nevljudne besede močno pretresejo, tako da se niso več sposobni osredotočiti na vir spora. Tu pomaga, če jim razložite, zakaj so bile uporabljene nevljudne besede ter da je komentar kljub nevljudnosti morda vreden premisleka.

  Razžaljeni bo morda dojel, da besede niso vedno mišljene dobesedno, in se bo odločil, da žaljivcu odpusti in pozabi nanje.

  Včasih, tudi kadar je nekdo nalašč nevljuden, koristi, da opozorimo na žalitve, saj bo to razpravljalcu morda pomagalo, da se bo znova osredotočil na jedro razprave (to je lahko sporno).

  Glej tudi