Išči

  Wikipedija:Zunanje povezave

  Smernica opisuje prakso za vključevanje zunanjih povezav - t.j. hipertekstovnih povezav na spletne strani zunaj domene sl.wikipedia.org v enciklopedične članke. Programje MediaWiki ima funkcijo za ustvarjanje več oblik takih povezav - kako se to naredi, je opisano v vadnici za zunanje povezave.

  Po dogovoru zunanje povezave ne sodijo neposredno v besedilo člankov, temveč v eno od standardnih poglavij na koncu, ki dopolnjujejo vsebino: »Sklici in opombe«, »Viri«, »Glej tudi« in »Zunanje povezave«. Ta smernica obravnava povezave v poglavju »Zunanje povezave«; navajanje spletnih strani kot vir podatkov obravnava smernica Wikipedija:Navajanje virov (glej tudi Wikipedija:Preverljivost).

  Pri presoji, katero povezavo je smiselno vključiti v poglavje »Zunanje povezave«, je potrebno nekaj zdrave pameti, uporaben pa je naslednji osnovni kriterij: vključena naj bo povezava do spletne strani, ki vsebuje več relevantnih podatkov, kot bi jih pričakovali v izbranem članku o konkretni tematiki (več o tem spodaj). V splošnem velja, da naj bi bilo število povezav čim manjše - Wikipedija ni spletni imenik in dolgi seznami povezav odvračajo pozornost od vsebine.

  Primerne povezave

  Nekaj osnovnih kriterijev za primerne povezave:

  Povezava naj bi bila torej uporabna za bralca, z informacijami, ki sodijo v kontekst članka, in zanesljiva. Prednost imajo spletne strani v slovenščini, za njimi pa v jezikih, ki jih bodo bralci slovenske Wikipedije verjetno razumeli (angleščini, nemščini, italijanščini, hrvaščini ipd.). Povezavo na spletno stran v tujem jeziku označite z ustrezno iz serije predlog »ikona« - {{}} za angleščino, {{}} za nemščino itd.

  Neprimerne povezave

  V Wikipediji ne sme biti povezav do mest z vsebino, ki predstavlja kršitev avtorskih pravic - sem sodijo zbirke besedil novejših pesmi, kopij knjig in multimedijskih datotek z nelegalno naloženimi avtorsko zaščitenimi skladbami ter videi. Poseben primer je YouTube, kjer ima mnogo založnikov uradne kanale, kjer ponujajo vsebino, pogosto pa uporabniki nalagajo tudi neavtorizirano vsebino, zato je treba biti pri povezovanju pazljiv.

  Druga kategorija povezav, ki odpadejo samodejno, so reklamne (»spam«) povezave, ki so uvrščene na globalni črni seznam. Programje MediaWiki bo blokiralo urejanje, ki bi vsebovalo takšno povezavo. Poleg tega bodo o poskusu dodajanja takšne povezave obveščeni globalni birokrati, ki lahko ob ponavljajočih poskusih preprečijo urejanje uporabniku.

  Neželene povezave

  Poleg zgoraj omenjenih naj bi se načeloma izogibali dodajanju naslednjih tipov zunanjih povezav:

  1. do strani, ki vsebujejo zgolj gradivo, ki sodi v članek,
  2. do strani, ki vsebujejo zlonamerno programsko kodo, namenjeno vdiranju v računalniške sisteme
  3. do strani z vsebino, katere ogled ali posedovanje je nelegalno po zakonodaji Floride[1],
  4. do strani, ki zavajajo bralce z očitno neresnično ali nepreverljivo vsebino, razen v omejenem obsegu v člankih, ki opisujejo stališče avtorjev takih spletnih strani (na primer o kreacionizmu),
  5. do strani, ki so v prvi vrsti namenjene prodaji izdelkov ali storitev oz. je na njih pretirana količina oglasov, posebej v člankih o splošnih temah (za primer, povezava do spletne strani trgovca z mobilnimi telefoni ne sodi v članek mobilna telefonija) - glej tudi neumestne zunanje povezave,
  6. do strani, ki zahtevajo plačilo za ogled vsebine, razen v primeru da je takšna spletna stran subjekta članka,
  7. do vsebin, ki so nedostopne velikemu delu uporabnikov, na primer takšne, ki so dostopne samo iz ene države, z enim spletnim brskalnikom ali s posebno programsko opremo (npr. Flash),
  8. do socialnih omrežij (MySpace/Facebook), spletnih forumov, dopisnih skupin, objav v Twitterju ipd.,
  9. do blogov, osebnih spletnih strani (če niso uradne) in večine ljubiteljskih spletišč,
  10. do odprtih wikijev, razen če so zelo prepoznani in stabilni ter imajo veliko število urejevalcev,
  11. do seznamov povezav do proizvajalcev, dobaviteljev ali strank,
  12. do strani, ki so samo posredno povezane s subjektom članka,
  13. do nezanesljivih strani, ki bodo verjetno kmalu postale nedostopne.

  Če želite kljub temu dodati povezavo na kakšno od zgoraj navedenih spletnih strani, utemeljite smiselnost take povezave na pogovorni strani članka.

  Oblikovanje

  Po dogovorih o slogu je poglavje »Zunanje povezave« zadnje poglavje v članku, ki mu sledijo le še kategorije in medjezikovne povezave. Poglavje oblikujemo tako:

  == Zunanje povezave == * [http://example.com/link_1 Naslov povezave 1]. Dodaten opis. * [http://example.com/link_2 Naslov povezave 2]. Dodaten opis. {{ikona jezik}} 

  Uradna spletna stran, če obstaja, naj bi bila na prvem mestu. Za izpis povezave do uradne strani lahko uporabite tudi predlogo {{}}. Dodaten opis je včasih uporaben za razlago konteksta, ni pa nujen.

  Opombe

  1. Večina Wikimedijinih strežnikov se nahaja na Floridi, zato se za presojo legalnosti uporablja tamkajšnja zakonodaja.

  Glej tudi