Išči

  Zavarovana območja Slovenije

  Zavarovana območja Slovenije so geografska območja v Sloveniji, ki so z Zakonom o ohranjanju narave opredeljena in zavarovana.

  Vsebina

  Vrste zavarovanih območij

  Veljavna zakonodaja (Zakon o ohranjanju narave) opredeljuje naslednje vrste zavarovanih območij (varstvene skupine ali kategorije):

  Skupaj ima Slovenija z različnimi varstvenimi kategorijami trenutno zavarovanega 11,5 odstotka ozemlja. Do leta 2008 naj bi se ta delež povečal za pet odstotkov, do leta 2014 pa za deset odstotkov.

  Biosferni rezervat

  Biosferni rezervat so območja kopenskih ali obalnih ekosistemov, ki so mednarodno priznani znotraj UNESCO MAB programa za spodbujanje in prikazovanje uravnoteženega odnosa med ljudmi in naravo. V Sloveniji sta vpisana v mrežo biosfernih rezervatov Biosferni rezervat Julijske Alpe (Triglavski narodni park), Kraški biosferni rezervat (Škocjanske jame) in širše območje Kozjanskega z Obsoteljem.

  Natura 2000

  V okviru evropskega omrežja naravovarstvenih območij Natura 2000 pa ima Slovenija varovanega 35,5 odstotka ozemlja. Od tega je s parki trenutno pokritega okoli 25 odstotkov omenjenega omrežja. Območja Natura 2000 so posebna varstvena območja in jih ne uvrščamo med zavarovana območja.

  Nedovoljeni posegi v zaščitena območja

  Okoljevarstveniki se pogosto srečujejo z nedovoljenimi posegi v prostor, kot so črna odlagališča, goloseki in kamnolomi. V prihodnosti naj bi se z načrtovano gradnjo hidroelektrarn, vetrnih elektrarn, turističnih naselij in avtocest število okolju neprijaznih posegov še povečalo.

  Glej tudi