Išči

  Zdravstvena fakulteta v Ljubljani

  Zdravstvena fakulteta (kratica ZF) je fakulteta, ki je članica Univerze v Ljubljani.

  Trenutni dekan je doc. dr. Andrej Starc.

  Vsebina

  Zgodovina

  Izobraževanje za zdravstvene delavce je potekalo na različnih nivojih in v različnih institucijah. Tako so se izobraževali zdravniki, stomatologi, medicinske sestre, fizioterapevti, delovni terapevti, babice, sanitarni inženirji, inženirji radiologije, inženirji ortopedske tehnike.

  Zdravniki in stomatologi oz. Fakulteta za splošno medicino in Fakulteta za stomatologijo se združita leta 1954 v Medicinsko fakulteto.

  Leta 1962 je bila z zakonom ustanovljena (preimenovana) Višja šola za zdravstvene delavce (kratica VŠZD), s programi za medicinske sestre, fizioterapevte in inženirje radiologije, 2 leti kasneje se priključijo še ostali programi, in sicer: sanitarni inženirji, delovni terapevti, inženirji ortopedske tehnike. Leta 1975 postane Višja šola za zdravstvene delavce (VŠZD) integralni del Univerze v Ljubljani. Leta 1993 Zakon o visokem šolstvu uvede Visoko šolo za zdravstvo, ki je članica Univerze v Ljubljani.

  Na Visoki šoli za zdravstvo (VŠZ), izvajajo 7 visokošolsko strokovnih študijskih programov. Od leta 1983 se zavzemajo za fakultetni študij, na kar leta 1993 organizirajo univerzitetni študijski program zdravstvene vzgoje (idejno mišljen zdravstvene nege) s Pedagoško fakulteto. V študij Zdravstvene vzgoje sta se vpisali dve redni in dve izredni generaciji, študijski program je bil kasneje prekinjen.

  25.3.2008 so senatorji ljubljanske Univerze soglašali s preoblikovanjem Visoke šole za zdravstvo v Zdravstveno fakulteto, akt o ustanovitvi nove fakultete mora potrditi še Svet za visoko šolstvo. 09.06.2008 Senat za akreditacijo pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo potrdi preoblikovanje Visoke šole za zdravstvo Univerze v Ljubljani v Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani. 5. marca 2009 preoblikovanje potrdi Državni zbor Republike Slovenije, akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS to je 9.3.2009.

  V študijskem letu 2010/2011 bodo izvajali različne študijske programe 1. bolonjske stopnje (visokošolske strokovne in univerzitetni program) iz različnih področij zdravstva. Dva od njih sta usklajena z Evropsko direktivo o reguliranih poklicih, to sta študijska programa zdravstvene nege in babištva. V letošnjem študijskem letu bodo izvajali tudi tri programe 2. stopnje, in sicer iz radiološke tehnologije, zdravstvene nege in fizioterapije

  Organizacija

  Oddelki:

  Katedre:

  Center za vseživljenjsko učenje

  Raziskovalni inštitut

  Študij

  Članica izvaja različne študijske programe

  Zunanje povezave