Išči

  Zgodovina Združenega kraljestva

  Združeno kraljestvo je ime, ki je danes v splošni rabi za oznako države, ki leži na otokih Velike Britanije, vendar dolga zgodovina te države pojasnjuje, da so se na tem ozemlju vrstile razne upravne enote, praviloma države, in sicer:

  Združeno kraljestvo v zadnjih dveh stoletjih

  Iz pravnega vidika se Združeno kraljestvo Velike Britanije in Irske zaključi leta 1922, ko se je preimenovalo v Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. Kljub temu večina svetovnih medijev tega ne upošteva, češ da gre le za preimenovanje obstoječe države. V resnici je bila sprememba v imenu le posledica teritorialnih in političnih sprememb, pa tudi zaključek tisočletne verske vojne. To je razvidno iz sledečih dejstev:

  Sklici in opombe

  1. To je poimenovanje države, ki so si ga zamislili domačini ob njeni ustanovitvi, vendar ni bilo mednarodno sprejeto. Ustava iz leta 1937 določa, da je ime države Éire, angleško Eire (brez naglasa), to je enostavno Irska, zato še leta 1948 ni bilo dovoljeno ime Republika Irska, ker bi nasprotovalo ustavnemu zakonu. Dejansko se je to poimenovanje preneslo že naslednje leto na novo državno ureditev.
  2. Elliott S., Flakes W.D.: Northern Ireland: A Political Directory 1968-1999, Belfast 1999
  3. Edward Heath, britanski predsednik, je odredil razpust irskega parlamenta, v kolikor "part of the problem rather than part of solution", to je "del problema in ne del rešitve"; glej McKittrick D., McVea D.: Making Sense of the Troubles ISBN 0-85640-686-4
  4. https://cain.ulster.ac.uk/events/directrule/mckittrick00.htm